Plan konferencji

 • 8:00 – 9:00 – rejestracja uczestników
 • 9:00 – 9:15 – rozpoczęcie konferencji
 • 9:15 – 10:15 – Wykład i dyskusja: mgr Maciej Wilk – Pasja w perspektywie psychoanalitycznej.
 • 10:15 – 10:45 – Wykład: prof. Jan Miodek – Pasja w języku.
 • 10:45 – 11:10 – przerwa kawowa
 • 11:10 – 12:40 – I blok warsztatowo-seminaryjny (szczegóły poniżej)
 • 12:40 – 13:00 – przerwa kawowa
 • 13:00 – 14:30 – II blok warsztatowo-seminaryjny (szczegóły poniżej)
 • 14:30 – 16:00 – przerwa obiadowa
 • 16:00 – 17:00 – Wykład i dyskusja: mgr Andrzej Trzęsicki – Język i granice interpretacji. Kiedy przestajemy być psychoterapeutami psychodynamicznymi.
 • 17:00 – 17:20 – przerwa kawowa
 • 17:20 – 18:20 – Wykład i dyskusja: mgr Dorota Frett-Kierecka – Balansując na grani: znaczenie ekstremalnych doświadczeń u himalaistów w kontekście popędowości i relacji z obiektem.
 • 18:20 – 18:30 – zakończenie konferencji
 • 18:30 – 19:30 – lampka wina

Blok warsztatowo-seminaryjny

 • lek. med. Magdalena Andrzejewska: Dlaczego uważam, że teoria Kernberga jest nowoczesna? Refleksje z praktyki terapeutycznej w świetle wiedzy neuronaukowej. (S)
 • mgr Violetta Bobińska-Szocik, mgr Dorota Frett-Kierecka: Kto, kogo i po co? – interpretacja mechanizmów kontroli w relacji terapeutycznej. (S)
 • dr n. hum. Magdalena Chrzan – Dętkoś: ???
 • mgr Piotr Jakimowski: Setting i jego ewolucja, czyli jak i dlaczego zmienia się niezmienne? (S)
 • mgr Dorota Michalik: Dylematy psychoterapeuty wprowadzającego Transference-Focused Psychoteraphy. (W)
 • mgr. Karolina Misiak: Co słychać? Czego nie widać? Przekaz werbalny i niewerbalny w superwizji. (W)
 • mgr. Ewa Musiał: Pacjent zawsze „po coś” przychodzi – warsztat dotyczący zjawiska dominującego afektu. (W)
 • mgr Piotr Musiał: Ocena poziomu konsolidacji tożsamości – przy użyciu Strukturyzowanego Wywiadu Organizacji Osobowości STIPO-R. (W)
 • mgr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska: Struktura i proces interpretacyjny w leczeniu pacjentów o różnym poziomie organizacji osobowości. (S)
 • dr hab Emilia Soroko: Wokół dymensjonalnych modeli w diagnozie zaburzeń osobowości. (S)
 • mgr Amelia Wałczyk: Czynniki decydujące o utrzymaniu settingu lub drop-out’ach w terapii dzieci. (W)
 • mgr Maciej Wójcik, dr Maja Biała: Słuchanie pacjenta – dekonstrukcja. (W)
 • mgr Kazimierz Ździebło:„Kiedy rozum śpi, budzą się demony” – znaczenie i analiza snów w terapii psychodynamicznej. (W)

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wzięcia udziału w dwóch blokach seminaryjnych. Wyboru można dokonać w trakcie rejestracji. O przyznaniu miejsc na wybrane seminaria decyduje kolejność rejestracji i wpłat.