Plan konferencji

 • 8:00 – 9:00 – rejestracja uczestników
 • 9:00 – 9:10 – rozpoczęcie konferencji
 • 9:10 – 10:10 – Wykład i dyskusja: mgr Marcin Kramek – Rozumienie pojęcia technicznej neutralności w pracy terapeutycznej na przestrzeni siedemnastoletniej praktyki klinicznej.
 • 10:10 – 11:10 – Wykład i dyskusja: mgr Piotr Miszewski – Wpływ diagnozy na technikę pracy w Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu.
 • 11:10 – 11:40 – przerwa kawowa
 • 11:40 – 13:10 – I blok warsztatowo-seminaryjny (szczegóły poniżej)
 • 13:10 – 13:30 – przerwa kawowa
 • 13:30 – 15:00 – II blok warsztatowo-seminaryjny (szczegóły poniżej)
 • 15:00 – 16:15 – przerwa obiadowa
 • 16:15 – 17:15 – Wykład i dyskusja: mgr Andrzej Trzęsicki – Wywiad Strukturalny – czy to jest nowa metoda diagnozy w psychoterapii psychodynamicznej?
 • 17:15 – 17:35 – przerwa kawowa
 • 17:35 – 19:00 – Debata oksfordzka
 • 19:00 – 19:10 – zakończenie konferencji
 • 19:10 – 20:00 – lampka wina

I blok warsztatowo-seminaryjny

 • lek. med. Magdalena Andrzejewska: Dlaczego uważam, że teoria Kernberga jest nowoczesna? Refleksje z praktyki terapeutycznej w świetle wiedzy neuronaukowej (seminarium).
 • dr n. med. Maja Biała, mgr Maciej Wójcik: Słuchanie pacjenta – dekonstrukcja (warsztat).
 • dr n. hum. Magdalena Chrzan – Dętkoś: Psychoterapia dorosłych i badania nad niemowlętami – czego możemy się dowiedzieć? (warsztat)
 • mgr Piotr Jakimowski: Setting i jego ewolucja, czyli jak i dlaczego zmienia się niezmienne? (seminarium)
 • mgr Dorota Michalik: Dylematy psychoterapeuty wprowadzającego Transference-Focused Psychoteraphy (warsztat).
 • mgr Karolina Misiak: Co słychać? Czego nie widać? Przekaz werbalny i niewerbalny w superwizji (warsztat).
 • mgr Ewa Musiał: Pacjent zawsze „po coś” przychodzi – warsztat dotyczący zjawiska dominującego afektu (warsztat).
 • dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska: Struktura i proces interpretacyjny w leczeniu pacjentów o różnym poziomie organizacji osobowości (seminarium).
 • dr hab. Emilia Soroko: Wokół dymensjonalnych modeli w diagnozie zaburzeń osobowości (seminarium).

II blok warsztatowo-seminaryjny

 • dr n. med. Maja Biała, mgr Maciej Wójcik: Słuchanie pacjenta – dekonstrukcja (warsztat).
 • mgr Violetta Bobińska-Szocik, mgr Dorota Frett-Kierecka: Kto, kogo i po co? – interpretacja mechanizmów kontroli w relacji terapeutycznej (seminarium).
 • dr n. hum. Magdalena Chrzan – Dętkoś: Psychoterapia dorosłych i badania nad niemowlętami – czego możemy się dowiedzieć? (warsztat)
 • mgr Dorota Michalik: Dylematy psychoterapeuty wprowadzającego, Transference-Focused Psychoteraphy (warsztat).
 • mgr Piotr Musiał: Ocena poziomu konsolidacji tożsamości przy użyciu Strukturyzowanego Wywiadu Organizacji Osobowości STIPO-R (warsztat).
 • dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska: Struktura i proces interpretacyjny w leczeniu pacjentów o różnym poziomie organizacji osobowości (seminarium).
 • dr hab. Emilia Soroko: Wokół dymensjonalnych modeli w diagnozie zaburzeń osobowości (seminarium).
 • mgr Amelia Wałczyk: Czynniki decydujące o utrzymaniu settingu lub o drop-out’ach w terapii dzieci (warsztat).
 • mgr Kazimierz Ździebło: „Kiedy rozum śpi, budzą się demony” – znaczenie i analiza snów w terapii psychodynamicznej (warsztat).

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wzięcia udziału w dwóch blokach seminaryjnych.  Wyboru zajęć w danym bloku można dokonać w trakcie rejestracji. Uwaga: niektóre zajęcia seminaryjne lub warsztatowe prowadzone są w obu blokach, inne tylko w jednym.

O przyznaniu miejsc na wybrane seminaria lub warsztaty decyduje kolejność rejestracji i wpłat.